Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Bosch Security and Safety Systems België

Cookies

Cookies die door deze website worden gebruikt

Gebruik van cookies

Cookies van Bosch

Bosch gebruikt cookies en actieve componenten (bijvoorbeeld JavaScript) om de voorkeuren van bezoekers te volgen en het ontwerp van de websites aan te passen.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U kunt de cookies op elk gewenst moment verwijderen. Dit kan er echter toe leiden dat bepaalde functies niet meer beschikbaar zijn. Raadpleeg de Help-functies van uw browser voor informatie over het verwijderen van de cookies.

Bosch biedt u de mogelijkheid het gebruik van cookies te regelen. Hiertoe klikt u op de koppeling 'Privacy-instellingen' in de voettekst. In het scherm 'Privacy-instellingen' kunt u configureren welke cookies u wilt gebruiken.

Cookies worden ingedeeld in de volgende categorieën:
Noodzakelijke cookies (1e stadium)
Deze cookies zijn essentieel voor een juiste werking van onze websites en hun functies, bijvoorbeeld het onthouden van de toestemmingsinstellingen voor cookies.

Gemakscookies (2e stadium)
Met deze cookies kunnen we het gebruiksgemak en de prestaties van onze websites verbeteren, bijvoorbeeld het onthouden van regio en land.

Cookies voor statistieken (3e stadium)
Deze cookies verzamelen informatie over uw gebruik van onze websites. Al in het 1e stadium (noodzakelijk) en 2e stadium (gemak) worden geanonimiseerde toegangsmetingen uitgevoerd met gebruikmaking van zogenoemde sessiecookies. In het 3e stadium (statistieken) wordt een cookie gedurende maximaal 12 maanden opgeslagen op uw computer.

Targetingcookies (4e stadium)
We maken momenteel geen gebruik van targeting of targetingcookies.

Cookies van derden
Sommige websites van Bosch bevatten inhoud en services van andere providers (bijvoorbeeld, YouTube, Facebook, Google, Twitter) die ook weer gebruik kunnen maken van cookies en actieve componenten. Bosch heeft geen invloed op de verwerking van persoonlijke gegevens door deze providers.
De optie die door Bosch wordt geboden voor het configureren van instellingen voor cookies heeft geen effect op cookies en actieve componenten van andere providers (bijvoorbeeld, YouTube, Facebook, Google, Twitter).
Raadpleeg de websites van de desbetreffende provider voor informatie over het gebruik van cookies en hoe met uw gegevens wordt omgegaan.

Meer informatie over ons gebruik van sociale plugins vindt u in het gedeelte 'Gebruik van sociale plugins als onderdeel van sociale media’ van de privacyverklaring.

Cookies die door Bosch worden gebruikt: stadium 1 (noodzakelijk)

Naam: privacy-accepted
Categorie: Noodzakelijk
Type: Permanent
Dit cookie wordt opgeslagen gedurende maximaal 12 maanden of tot u uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekt.
Doel:
Onthoudt uw toestemming voor het gebruik van cookies voor deze website.

Naam: privacy-settings
Categorie: noodzakelijk
Type: Permanent
Dit cookie wordt opgeslagen gedurende max. 60 dagen of tot u uw instellingen met betrekking tot het gebruik van cookies wijzigt.
Doel:
Onthoudt voor welke cookies u toestemming hebt gegeven voor deze website.
Stadium 1: noodzakelijke cookies geaccepteerd
Stadium 2: noodzakelijke en gemakscookies geaccepteerd
Stadium 3: noodzakelijke, gemaks- en statistiekcookies geaccepteerd
Stadium 4: noodzakelijke, gemaks-, statistiek- en targetingcookies geaccepteerd

Naam: bosch_survey24_*
Categorie: noodzakelijk
Type: Permanent
Dit cookie is gedurende maximaal 12 maanden geldig.
Doel:
Het cookie helpt bij het beheer van onze enquête voor bezoekers.
Met de verworven inzichten kunnen we onze websites verder optimaliseren en nog beter afstemmen op de behoeften van onze bezoekers.
De enquête voor bezoekers wordt uitgevoerd door een externe serviceprovider die door ons wordt aangewezen. Het cookie wordt ingesteld door het domein mafo1.myaudience.de.
Het cookie wordt niet ingesteld met het doel om gebruikers- of verplaatsingsprofielen van bezoekers samen te stellen. Het cookie verzamelt geen persoonlijke gegevens.

Naam: e_c_e
Categorie: Noodzakelijk
Type: Sessie
Dit cookie bestaat alleen tijdens uw bezoek aan deze website en wordt automatisch verwijderd wanneer u uw browser of het browservenster dat deze website bevat, sluit.
Doel:
Het cookie bevat informatie over uw gebruik van deze website, bijvoorbeeld verwijzers, tijdstip en pagina aan het begin van het bezoek. De informatie wordt geanonimiseerd verzonden naar de server voor statistieken (statse.webtrendslive.com) die wordt geëxploiteerd door de Verenigde Staten.

Cookies die door Bosch worden gebruikt: stadium 2 (gemak)

Naam: geoservice
Categorie: gemak
Type: Permanent
Dit cookie wordt opgeslagen gedurende max. 10 dagen of tot u uw cookie-instellingen wijzigt.
Doel:
Onthoudt uw selectie van regio en land.

Naam: privacy-social
Categorie: gemak
Type: Permanent
Dit cookie wordt opgeslagen gedurende max. 60 dagen of tot u uw cookie-instellingen wijzigt.
Doel:
Onthoudt uw instellingen voor sociale media.

Cookies die door Bosch worden gebruikt: stadium 3 (statistieken)

Naam: acookie
Categorie: statistieken
Type: Sessie
Sessiecookies bestaan alleen gedurende uw bezoek aan onze website. Het bezoek eindigt wanneer het browservenster of de browser wordt gesloten.
Doel:
anonimiseren van gebruikersgegevens.
Dit cookie wordt ingesteld door de in Duitsland ondergebrachte statistiekserver wts.bosch.com van Bosch.

Naam: wt_fpc
Categorie: statistieken
Type: sessie in geval van 1e stadium (noodzakelijk) of 2e stadium (gemak).
Sessiecookies bestaan alleen gedurende uw bezoek aan onze website. Het bezoek eindigt wanneer het browservenster of de browser wordt gesloten.
Permanent in geval van 3e stadium (statistiek) of 4e stadium (targeting).
Het cookie wordt gedurende maximaal 12 maanden of tot u uw cookie-instellingen wijzigt op uw computer opgeslagen.
Doel:
anonimiseren van gebruikersgegevens.

Naam: e_c_s
Categorie: statistieken
Type: Sessie
Sessiecookies bestaan alleen gedurende uw bezoek aan onze website. Het bezoek eindigt wanneer het browservenster of de browser wordt gesloten.
Doel:
Dit cookie bevat informatie over uw gebruik van de website, bijvoorbeeld verwijzer, eerste bezochte pagina. De informatie wordt geanonimiseerd verzonden naar de server voor statistieken (statse.webtrendslive.com) die wordt geëxploiteerd door de Verenigde Staten.

Naam: e_c_l
Categorie: statistieken
Type: Permanent
Het cookie wordt gedurende maximaal 12 maanden of tot u uw cookie-instellingen wijzigt opgeslagen.
Doel:
Het cookie bevat informatie over uw gebruik van deze website. In de instelling voor statistieken worden statistieken opgeslagen naar het cookie en bijgewerkt tijdens herhaalde bezoeken. De informatie wordt geanonimiseerd verzonden naar de server voor statistieken (statse.webtrendslive.com) die wordt geëxploiteerd door de Verenigde Staten.

forward-right_adjusted