Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Bosch Security and Safety Systems Poland / Ukraine

RODZINA PRODUKTÓW

Access Professional Edition 3.6

Access Professional Edition 3.6

Licencja na podstawowy pakiet systemu

CTN ASL-APE3P-BASE
Nr produktu F.01U.298.461

Access Professional Edition 3.6

Licencja na rozszerzony pakiet systemu

CTN ASL-APE3P-BEXT
Nr produktu F.01U.298.462

Access Professional Edition 3.6

Licencja na dodatkowe czytniki

CTN ASL-APE3P-RDR
Nr produktu F.01U.298.463

Access Professional Edition 3.6

Licencja na dodat. klientów/użytkowników

CTN ASL-APE3P-CLI
Nr produktu F.01U.298.464

Access Professional Edition 3.6

Licencja na podstawowy pakiet wideo

CTN ASL-APE3P-VIDB
Nr produktu F.01U.298.465

Access Professional Edition 3.6

Licencja na rozszerzony pakiet wideo

CTN ASL-APE3P-VIDE
Nr produktu F.01U.298.466

Access Professional Edition 3.6

Licencja na limit do 512 czytników

CTN ASL-APE3P-RDRL
Nr produktu F.01U.298.469

Access Professional Edition 3.6

Licencja na dodatek Milestone XProtect

CTN ASL-APE3P-XPRO
Nr produktu F.01U.298.569

Access Professional Edition 3.6

Licencja, SDK dla danych posiadaczy kart

CTN ASL-APE3P-API
Nr produktu F.01U.309.138

Maks. liczba aktywnych posiadaczy kart identyfikacyjnych 10,000
Maks. liczba kart na osobę 3
Kody PIN 4–8 cyfr
Rodzaje kodów PIN Kod weryfikacyjny PIN Kod identyfikacyjny PIN Kod uzbrojenia PIN Kod PIN do drzwi
Tryby dostępu Tylko karta Karta z kodem PIN (kod weryfikacyjny PIN) Kod PIN lub karta (kod identyfikacyjny PIN)
Rejestracja kart Czytnik administracyjny USB Czytniki podłączone do kontrolera AMC
Maks. liczba profili czasowych 255
Maks. liczba autoryzacji dostępu 255
Maks. liczba obszarowych/czasowych praw dostępu 255
Maks. liczba grup uprawnień dostępu 255
Maks. liczba czytników kart 512
Maks. liczba zdalnych stacji roboczych 16
Maks. liczba modułów rozszerzeń we/wy na kontroler AMC 3
Maks. liczba map 128
Maks. liczba urządzeń na mapę 64
Maks. liczba łącz na mapę 64
Maks. rozmiar mapy 2 MB
Formaty map JPEG, BMP, PNG
Maks. liczba kamer 128
Kamery identyfikacyjne na wejście 1

Tytuł Gatunek Zapisz
Tytuł
Arkusze danych
Gatunek
PDF
Zapisz
Tytuł
Informacje o wersji (APE 3_6_1_4)
Gatunek
PDF
Zapisz
en-US 
Tytuł
Informacje o wersji (EULA)
Gatunek
PDF
Zapisz
Tytuł
Instrukcja instalacji (APE 3.6)
Gatunek
PDF
Zapisz
Tytuł
Instrukcja obsługi (APE 3.6 Alarm Management)
Gatunek
PDF
Zapisz
Tytuł
Instrukcja obsługi (APE 3.6 Configurator)
Gatunek
PDF
Zapisz
Tytuł
Instrukcja obsługi (APE 3.6 Log Viewer)
Gatunek
PDF
Zapisz
Tytuł
Instrukcja obsługi (APE 3.6 Personnel Management)
Gatunek
PDF
Zapisz
Tytuł
Instrukcja obsługi (APE 3.6 SDK)
Gatunek
PDF
Zapisz
en-US 
Tytuł
Instrukcja obsługi (APE 3.6 Video Verification)
Gatunek
PDF
Zapisz
Tytuł
Instrukcja obsługi (APE Offline Locking System)
Gatunek
PDF
Zapisz
de-DE  en-US 
Tytuł
Skrócona instrukcja instalacji (Access PE - Quick Installation Guide)
Gatunek
PDF
Zapisz
Tytuł
Skrócony poradnik wyboru ((APE Layout))
Gatunek
PDF
Zapisz
Tytuł
Skrócony poradnik wyboru ((Software Products))
Gatunek
PDF
Zapisz
Tytuł
Specjalne (APE OSS Licenses)
Gatunek
PDF
Zapisz
en-US 
Tytuł
Uwaga dotycząca aplikacji (APE XProtect Integration)
Gatunek
PDF
Zapisz
Tytuł
Uwaga dotycząca aplikacji (APE XProtect Solution Summary)
Gatunek
PDF
Zapisz
en-US 
Tytuł
Software (Access Professional Edition 3.6.1.4)
Gatunek
Zapisz
Tytuł
Software (Access Professional Edition Setup 3.6.1.4)
Gatunek
EXE
Zapisz
Tytuł
Software (APE_3.0_XProtect_Plugin (V1.2.0.0))
Gatunek
EXE
Zapisz
Tytuł
Software (APE_SDK_1_4_Setup 3.6.1.4)
Gatunek
EXE
Zapisz
forward-right_adjusted